กิจกรรม | CLUB Panasonic

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Panasonic Parade2015

ช้อปสุดค้ม! ลุ้นตะลุยเจแปนกับพานาโซนิค
บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมส่งท้ายปี Panasonic Parade 2015 กับแคมเปญ "ช้อปสุดคุ้ม! ลุ้นตะลุยเจแปน" แค่ซื้อสินค้าพานาโซนิคที่ร่วมรายการ นำรหัสรับประกันสินค้า 13 หลัก ส่ง SMS ที่เบอร์ 4541361 เพียงเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลถึง 3 ต่อ ต่อที่ 1 แจกทุกวันกับโทรศัพท์ไร้สายพานาโซนิค จำนวน 77 รางวัล ต่อที่ 2 แจกทุกสัปดาห์กับชุดพานาโซนิค 4K world จำนวน 11 รางวัล และต่อที่ 3 ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกลับพร้อมแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 4 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์พานาโซนิค 0-2729-9000 กด 1 หรือ Facebook / Panasonic Thailand

รางวัลใหญ่
ประกาศ รายชื่อผู้โชคดี รับตั๋วเครื่องบินไปกลับพร้อมแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 4 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 320,000 บาท
คุณ นาวี อนุชาติบุตร 089-0736XXX

ประกาศรางวัล รายวัน
รายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับ โทรศัพท์ไร้สายพานาโซนิค รุ่น KX-TG3600BXS มูลค่า 999 บาท จำนวน 1 รางวัล
ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ นภาพร ผลงาม 0817104XXX

ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คณ มนัญญา โกญจนาทพิบูลย์ 087-3228XXX

ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ ศิริลักษณ์ ถนอมกิจ 089-7994XXX

ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ พัชร สมกุล 086-9744XXX

ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ ร่มเกล้า อมาตยกุล 083-4249XXX

ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ กัมพูฉัตร ภัทรบัณฑิตวงศ์ 086-0716XXX

ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ ธนะ เอี่ยมอนันต์ 089-1181XXX

ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ พรรณวดี รัตนศักดิ์ 086-9215XXX

ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณกรรณิกา อยู่ทอง 094-8895XXX

ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ วราภรณ์ กุลพิสิทธิเจริญ 085-9364XXX

ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ จารุจิต สินธุ์ชัย 085-3564XXX

ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ อารีย์ ศรีกฤษณ์ 091-7734XXX

ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ กฤษณพษ์ ศุขสวัสดิ 088-7602XXX

ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ โกศล หม้อนนทา 088-5805XXX

ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ บัณฑิต มีโชคสม 086-7264XXX

ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณประวัติ วงศ์วิสิทธิ์ 084-3629XXX

ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ ยศ วรวีระวงศ์ 085-3295XXX

ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ สุพรรณพงศ์ วงษ์ศรีเพ็ง 089-2323XXX

ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ ธนวรรธน์ จุฑามาตย์ 081-4578XXX

ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ วุฒินันท์ เลิศฉัตรโกศล 089-1562XXX

ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ นิรัตน์ นาคริทร์ 086-3622XXX

ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ วิไลลักษณ์ พฤกษาเจริญสุข 089-6591XXX

ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ อนุชิต ฮั่นกูล 086-3782XXX

ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ สมจิตร จันทร์พัก 097-0479XXX

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ ชาญชัย วงศ์อนันต์ 081-8751XXX

ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ นิตยา ใบมงคล 084-6499XXX

ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ พิชญ์สินี คีรีธนวุฒิ 098-5608XXX

ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ สุชาติ ตันตระสกุลวงศ์ 089-7248XXX

ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ สรวิชญ์ เตียพิริยะกุล 088-5155XXX

ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ อนุรัตน์ วาดวารี 081-9014XXX

ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ พรพิมล เฉลิมลาภอัศดร 081-8081XXX

ประจำวันที่ 1 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ ชุติกานต์ สุภพลอารี 081-9188XXX

ประจำวันที่ 2 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ วิทยา พูแสง 090-9629XXX

ประจำวันที่ 3 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ วิษณุ คุณวิสุทธิพันธ์ 089-7610XXX

ประจำวันที่ 4 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ ยุทธไกร ศิริศักดิ์ 091-6984XXX

ประจำวันที่ 5 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ อารี สกุลรัตน์ 089-8315XXX

ประจำวันที่ 6 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ อภิชาติ อิศรางกูล ณ อยุธยา 089-2046XXX

ประจำวันที่ 7 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ สิขรี ฐิตะชนภัค 095-7924XXX

ประจำวันที่ 8 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ วทัญญู มฤคัท์ย 097-0393XXX

ประจำวันที่ 9 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ จิตติมา เมธานุเคราะห์ 083-9744XXX

ประจำวันที่ 10 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ สุววลี แช่มเมืองปัก 090-9945XXX

ประจำวันที่ 11 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ ธนิต มณีจันทร์ 087-0707XXX

ประจำวันที่ 12 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ ชัยรัตน์ สำเภาทอง 092-2755XXX

ประจำวันที่ 13 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ ธีรพจน์ ล้อมพิทักษ์ 090-9466XXX

ประจำวันที่ 14 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ ประชา มะตัง 098-5949XXX

ประจำวันที่ 15 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ พรพิมล จาวินัส 086-5128XXX

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ วรากร วงศ์วัฒนากูล 081-9422XXX

ประจำวันที่ 17 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ ธนิษฐา สีตวาริล 086-9884XXX

ประจำวันที่ 18 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ สุดาทิพย์ ชัยพฤษ์ 089-8236XXX

ประจำวันที่ 19 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ ธีรชัย สาโยธา 084-6546XXX

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ จิรายุส แก้วก่า 086-5979XXX

ประจำวันที่ 21 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ พลกฤษณ์ ทุนคำ 081-6716XXX

ประจำวันที่ 22 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ อิฎฐ์ เจริญผัณ 089-8277XXX

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ ฉัตรดาว ซอหิรัญ 0819422XXX

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ ปานจันทร์ เอมพันธุ์ 089-6786XXX

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ ลดาวรรณ กาญจนพัฒนกุล 083-1885XXX

ประจำวันที่ 26 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ กฤษฎา อุดมคณารัตน์ 081-9422XXX

ประจำวันที่ 27 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ ภาษิต ปัญญาสิน 084-6798XXX

ประจำวันที่ 28 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ ภัทร์ชญา รอดย้อย 089-5680XXX

ประจำวันที่ 29 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ ประยุธ พัฒนิเอนก086-3020XXX

ประจำวันที่ 30 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ นันท์นลิน สุรัตน์โรจน์086-7060XXX

ประจำวันที่ 31 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ ชลิตา ไกรนามน081-8319XXX

ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่
คุณ สุขสัตน์ เยาวนิจ 098-2521XXX

ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่
คุณ นันพิพัฒ โพธิสุข 081-6237XXX

ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่
คุณ การัณย์ภาส ลิ้มวรสุขรรณ 098-8256XXX

ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่
คุณ ไชยเดช สัตยาทร 091-7686XXX

ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่
คุณ จรัญ เจตนานุสคาสน์ 086-8982XXX

ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่
คุณ วรรณา กำไร 089-8029XXX

ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่
คุณ สุชาดา ไหมเสมอ 084-4576XXX

ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่
คุณ นิพนธ์ สุนทรศักดิวงษ์ 086-9744XXX

ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่
คุณ ณัฐจิต พิธยะ 061-7687XXX

ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่
คุณ นิธิวัชร์ ฐานยศเลิศภักดี 083-1608XXX

ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่
คุณ ธีรธร รักษ์เถา 089-1991XXX

ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่
คุณ รณชัย ปาลาศ 085-4880XXX

ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่
คุณ ศนิวัจจมัย ลิ้มปัญญาเลิศ 086-5388XXX

ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่
คุณ บุญช่วย เจสละ 085-8349XXX

ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่
คุณ ณรงชัย พงศ์สุวากร 061-19160XXX


ประกาศรางวัล รายสัปดาห์
รายชื่อผู้โชคดี ได้รับ ชุดพานาโซนิค 4K World" ประกอบด้วยโทรทัศน์พานาโซนิค เวียร่า รุ่น TH-48AX670T มูลค่า 49,990 บาท และกล้องดิจิตอลลูมิกซ์ รุ่น DMC-LX100 มูลค่า 29,990 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 79,980 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลประจำ สัปดาห์ที่ 1-8 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ กาญจนี พิมา 083-0137XXX

รางวัลประจำ สัปดาห์ที่ 9-15 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ ณพภัทร ตำนานจิตร 081-8394XXX

รางวัลประจำ สัปดาห์ที่ 16-22 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ สากิยา ลิ่มปิยะกรณ์ 089-2432XXX

รางวัลประจำ สัปดาห์ที่ 23-29 ธันวาคม 2557 ได้แก่
คุณ อนวัต สินวรภัทร 086-7708XXX

รางวัลประจำ สัปดาห์ที่ 30 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ ชมาพร ชัยฒิพงศ์ 099-2308XXX

ประจำวันที่ 6-12 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ ณรงชัย พงศ์สุวากร 089-4995XXX

ประจำวันที่ 13-19 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ ศริณนา ศักดิชัดชวาล 085-0767XXX

ประจำวันที่ 20-26 มกราคม 2558 ได้แก่
คุณ สกล สุวรรณประสาท 061-7390XXX

ประจำวันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่
คุณ จริยา รุจนพิชญ์ 061-7513XXX

ประจำวันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่
คุณ ประพันธ์ ธีระรัตน์ 089-4542XXX

ประจำวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่
คุณ วรัญญา สงวนพฤกษ์ 093-1204XXX

หมายเหตุ
ผู้โชคดีจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน บัตรรับประกันตัวจริง และใบเสร็จฉบับจริงลงวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2557 จนถึง 15 ก.พ. 2558 มารับรางวัลได้ที่บริษัทพานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 75 ถ.เสรีไทย แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 57 ถึง 20 มี.ค. 58 เวลา 9.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)