ของรางวัล | CLUB Panasonic

หูฟัง Canal Type

หูฟัง Canal Type รุ่น RP-TCM105
600 คะแนน

• หูฟัง Canel Type
• มีไมโครโฟนสำหรับคุยโทรศัพท์
• ช่วงความถี่ 10Hz-24kHz