ของรางวัล | CLUB Panasonic

วิทยุทรานซิสเตอร์

วิทยุทรานซิสเตอร์ รุ่น RF-562DGC1-K
1,100 คะแนน 
• รองรับ 3 ย่านความถี่ความไวสูง FM/MW/SW
• กำลังขับ 0.8W
• ขนาดลำโพง 8 cm