ของรางวัล | CLUB Panasonic

หูฟัง Canal ชมพู

หูฟัง Canal Type สีชมพู รุ่น RP-TCM105
700 คะแนน

- เสียงเบสทรงพลัง
- ลดเสียงรบกวนจากภายนอก
- มีไมโครโฟน และปุ่มควบคุมสมาร์ทโฟน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.panasonic.com/th/consumer/home-entertainment/headphones/rp-tcm105.html