ของรางวัล | CLUB Panasonic

ไฟฉาย LED สีขาว

ไฟฉาย LED รุ่น BF-BE01FT-สีขาว
700 คะแนน 
• เปิดต่อเนื่องได้ 60 ชม.
• เปิดต่อเนื่องได้ 60 ชม.
• มีห่วงเพิ่มความสะดวกในการแขวน