ของรางวัล | CLUB Panasonic

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ รุ่น CS/CU-KN12SKT
20,000 คะแนน

• iAUTO เย็นขึ้น เร็วขึ้น 15%
• nanoe-G ยั้บยับแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อราได้ถึง 99% และทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
• กระจายลมกว้างและไกลกว่าเดิม
• ตั้งเวลาเปิด-ปิด 24 ชั่วโมง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
http://www.panasonic.com/th/consumer/home-appliances/air-conditioner/semi-deluxe/cs-kn12skt.html