ของรางวัล | CLUB Panasonic

CLUB Panasonic Bag-W

กระเป๋า CLUB Panasonic Shopping Bag สีขาว
500 คะแนน

กระเป๋า CLUB Panasonic Shopping Bag
500 คะแนน

• เหมาะสำหรับใช้ไปเที่ยวหรือใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้
• สามารถปรับทรงกระเป๋าได้ถึง 2 ทรง
• สามารถพับเก็บได้
• สีขาว