ของรางวัล | CLUB Panasonic

พัดลมติดผนัง

พัดลมติดผนัง รุ่น F-BU16T1W
1,900 คะแนน

- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ใบพัดขนาด 16 นิ้ว
- ดีไซน์แบบสายดึง
- ปรับมุมก้ม/เงย ได้ตามต้องการ

อ่านละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
https://www.panasonic.com/th/consumer/home-appliances/electric-fan/f-bu16t1.html