ของรางวัล | CLUB Panasonic

เครื่องเสียง

เครื่องเสียง Micro System รุ่น SC-PM250
6,000 คะแนน

- เชื่อมต่อแบบไร้สายด้วย Bluetooth
- พลังเสียงคมชัด
- รองรับทั้ง CD และ USB

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.panasonic.com/th/consumer/home-entertainment/audio/sc-pm250.html