ของรางวัล | CLUB Panasonic

วิทยุแบบพกพา

วิทยุแบบพกพา รุ่น RX-DU10
2,700 คะแนน

- พลังเสียงคุณภาพสูง
- รองรับทั้ง CD และ USB