ของรางวัล | CLUB Panasonic

CLUB Panasonic

โคมไฟ LED สีเงิน

โคมไฟ LED สีเงิน รุ่น SQ-LD220
2,400 คะแนน

- อายุการใช้งานหลอด LED : 40,000 ชม.
- ขนาด 7 วัตต์
- ความสว่าง : 350 ลูเมน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.panasonic.com/th/consumer/lighting-battery/led-desk-lamp/sq-ld220.html